Vårt arbete med tillgänglighet sträcker sig inte enbart till den fysiska tillgänglighet i naturreservat, samt på vandrings- och cykelleder. Utan även information; både digitalt och fysiskt. Att få information om ett nytt naturområde före ett besök, uppskattas av de flesta. Och inspirationskällan till vår hemsida är våra reservatsbesökare. Vi får ofta frågor om specifika områden och generella tips på smultronställen.

Tillgänglighetsdatabasen är en databas med information om fysisk tillgänglighet i vardagen. Under en tvåårsperiod kommer drygt 60 naturreservat att uppdateras och flera kommer att tillkomma i databasen. Vi hoppas på att samarbetet leder till att fler får härliga minnen från turer i naturen. Läs mer om inventeringarna och Tillgänglighetsdatabasen i artikel nedan.

Pssst… missa inte våra tips på naturområden där i också. 👇
https://vgrfokus.se/2022/10/nu-finns-fler-tillgangliga-naturreservat-sa-hittar-du-dem/