November har haft en del gråa dagar. Men gråväder är inget hinder för vårt arbete! 😊

I Mårtagården höll slånet på att ta över det gamla stängslet. Nu har buskaget röjts och det gamla stängslet tagits bort, för ett nytt elstängsel inför betessäsongen 2022.
Mårtagården ligger i Kungsbacka kommun och är Hallands första kulturreservat.

  • Person med motorsåg i bagrunden, röjd slånbusgage i förgrunden. Foto.
  • Avlång hög med röjt buskage. Foto.
1 av 2