Men det kommer att blir mer av det! I naturreservatet Torpanäset byggs det stängsel ut mot Torpasjön. Det här är en fortsättning på stängselarbetet som utfördes förra året.

En del arbete återstår med bland annat uppsättning av självstängande grindar, samt stängsel runt parkering.

Att betesdjur går i skogen var förr mycket vanligt. Då stängslades betesdjuren ut från områden i stället för in i ett. Betet höll skogarna öppna och glesare än vad de är idag. Det här gynnande många arter som nu är ovanliga.

Naturreservatet Torpanäset ligger i Tranemo kommun.

Två personer arbetar med ett stängsel. Foto.