I början av juni var vi ute i naturreservatet Ragnerudsjöns branter (Färgelanda kommun) och nöp bort blommor, samt rykte bort plantor av gul skunkkalla. Nästa år kommer vi kunna lägga resurser på att gräva bort det som kommit upp igen.

Enblomma av gul skunkkallahålls upp som skurits bort från plantan. Foto.

Varför bekämpar vi gul skunkkalla?

Gul skunkkalla är en så kallad invasiv främmande art. Den har tagits in från Nordamerika som trädgårdsväxt, men sprider sig nu och tar över i vår natur. Växten är alltså en riktig ovälkommen gäst och ska bekämpas. Du kan läsa mer om gul skunkalla på Naturvårdsverkets hemsida. Där får du tips om hur du bekämpar den på din mark: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/eu-listade-etablerade-arter/gul-skunkkalla/

Ett bestånd av högväxande, gul skunkkalla. Foto.