Några av våra entreprenörer är just nu i slutfasen av ett restaureringsarbete i Forsbo naturreservat, i Melleruds kommun.

Målet med restaureringen är att få en öppen hagmark, med olika sorters växter, samt att få upp lövskog.

  • Naturvårdare som fällt träd och lägger grenar på hög. Foto.