I år uppmärksammar Västkuststiftelsen Biologiska mångfaldens dag, både som utställare i Bioblitz Göteborg den 22 maj och genom att arrangera ett antal gratis guidade vandringar med särskilt fokus på biologisk mångfald.

Biologiska mångfaldens dag har sedan 2017 etablerat sig som en av de största temadagarna om natur i Sverige och med undantag för pandemiåren har det årligen arrangerats mellan 200 och 330 aktiviteter per år för att fira den biologiska mångfalden.

– Ett av våra grunduppdrag är att bevara, utveckla och skapa förutsättningar för biologisk mångfald. Därför känns det självklart att vi varje år är med och uppmärksammar Biologiska mångfaldens dag på olika sätt, säger Linus Kron, VD på Västkuststiftelsen.

Bioblitz Göteborg

På själva dagen, den 22 maj, deltar Västkuststiftelsen i Bioblitz Göteborg som anordnas av Göteborgs Botaniska Trädgård, Göteborgs naturhistoriska museum, Gothenburg Global Biodiversity Centre och Göteborgs stad i Slottsskogen. Evenemanget är ett artrace på 24 timmar där experter, entusiaster och nyfikna besökare samlas för att tillsammans hitta och identifiera så många arter som möjligt.

Dygnet har ett fullspäckat program med massor av aktiviteter för både stora och små. Västkuststiftelsen hittar du på Bioblitztorget i Slottsskogen från klockan 15. Här får besökaren höra om de gratis guidade vandringar som stiftelsen erbjuder runtom i Västra Götaland varje år.

– Med våra gratis guidade vandringar vill vi både sänka tröskeln till naturen för alla och sprida kunskap om arter, skyddad natur och biologisk mångfald så att fler förstår värdet av en hög biodiversitet, säger Mattias Lindholm, naturvårdschef på Västkuststiftelsen.

Vid Västkuststiftelsens bord finns också ett mossbingo att hämta för den som är sugen på att se hur många mossor som går att hitta i Slottsskogen – fler än du tror!

Guidade vandringar under veckan

En högtidsdag som Biologiska mångfaldens dag förtjänar naturligtvis att firas mer än en dag. Därför arrangerar Västkuststiftelsen ett antal gratis guidade vandringar med särskilt fokus på biologisk mångfald under veckan.

Den som inte har möjlighet att hänga med just på Biologiska mångfaldens dag har fler chanser. Vandringsprogrammet, som sträcker ända till den första december, hittar du på Västkuststiftelsens webbplats.

Om Biologiska mångfaldens dag

Internationella biologiska mångfaldens dag inrättades av FN år 2002 för att öka förståelsen för en artrik natur. I Sverige har dagen uppmärksammats sporadiskt tidigare, men 2017 tog Rebecka Le Moine (politiker) och Erik Hansson (Natursidans grundare) initiativet till att uppmuntra landets naturvänner att engagera sig i dagen. Gensvaret blev stort. Över 70 aktiviteter anordnades runt om i landet redan första året. Sedan dess har det arrangerats över 1 000 aktiviteter i samband med biologiska mångfaldens dag och dagen är nu väletablerad som en av Sveriges största naturhögtider.

Läs mer

Kontakt

Mattias Lindholm

Naturvårdschef

Kim Lindqwister

Kommunikation