Nu är det slåttertider i flera naturreservat som vi förvaltar. I det gamla bondesamhället slog man den ogödslade ängen för vinterfoder till djuren.

Nu slår vi främst ängarna för att bibehålla och utveckla den rikedom av arter som en slåtteräng kan ha. För slåtterängen är en raritet idag! Vi använder skärande redskap så exempelvis slåtterbalk och lie.

Här är ett par foton från lieslåtter i Klippans naturreservat, Härryda kommun. Det slagna gräset, stränglades(krattades ihop till stora strängar) och forslades bort med vår lilla traktor. Det går mycket snabbare och är mycket snällare för kroppen.

  • Två personer slår en äng med lie. En bit av en stenmur finns i förgrunden. Foto.
  • Rader med slaget gräs och en person som slår en äng med lie. Foto.
  • Person sitter på traktor och forslar bort hö.
1 av 3