Av de nästan 290 naturreservaten som vi förvaltar, så sker slåtter i drygt 40. Här är ett foto från slåttern på Otterön där det totalt slås cirka 14 hektar.

Det är många olika arter som är kopplade till slåtterängen, inte bara de gräs och blomster som växer på den. Allt är kopplat – kort och enkelt sagt, så är slåtterängen även viktig för exempelvis insekter och gnagare. Vilka i sin tur är viktiga för fågellivet.

En slagen äng med två traktorer. Foto.
📍 Naturreservatet Otterön ligger sydväst om Grebbestad.