I Hördalen har vi gjort en del arbeten den senaste tiden. Både för friluftslivet och de vackra gamla ekarna.

Länsstyrelsen i Halland började 2020 med att göra stämplar för flera reservat. Äntligen har vi kunnat sätta ut en i Hördalens naturreservat. Ett trevligt inslag vid din vandring. Du kan läsa mer om stämplarna och vilka reservat som har stämplar på länsstyrelsens hemsida.

I närheten av lådan med stämpeln, har vi satt upp en skylt om liv i ”död” ved; det vill säga döda och stående träd. Vi har även skyltat till reservatet från cykelleden Kattegattleden. Glöm inte att ställa cykeln vid entrén. Det är förbjudet att cykla i reservatet.

  • En låda på en stolpe i skogen med texten "öppna mig". Brevid finns det ett träd med en skylt. Foto.
  • En person sätter upp en blå plåtskylt med texten"naturreservat". Foto.
1 av 2

I mars var vi ute och fortsatte öppna upp för de gamla ekarna. De behöver mer solljus. Det är tätt bland trädkronorna, så det kräver arbete på hög höjd. Tur att det finns skickliga arborister! 😊

  • En arborist sågar uppe i en trädkrona. Synvinkel från en annan arborist som ochså utför arbete i trädet brevid. Foto.