Nu fortsätter vi med att utföra naturvårdsåtgärder i naturreservatet Grimsholmen. Sandmarkerna håller på att växa igen i området. Hösten 2019 påbörjade vi restaureringsarbetet i östra delen av reservatet. Nu är arbetet flyttat till den mittersta delen.

Varför är det viktigt med öppna sandmarker?
Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar. Dessutom är det en trevlig miljö för friluftsliv.

Du kan läsa mer om detta i utredningen ”Restaurering av öppna sandmarker i östra delen av naturreservatet Grimsholmen”, beställd av Länsstyrelsen i Hallands län.

Varning!
Arbetsområdet är 20 meter runtom maskinerna och får ej beträdas.

  • Två uppställda grävmaskiner på en strand. Foto.