Häng med oss på Nordens Ark nu på lördag den 1 juni! 👋
Det är nämligen dags för ”I fel natur – veckan mot invasiva arter”. Mellan 1–9 juni kommer det att finnas massor med spännande och intressanta aktiviteter.

Träffa oss den 1 juni

🌿 Kl. 11- 14 berättar vi om naturvård och friluftsliv vid vårt informationsbord på Nordens Ark.
🥾 Kl. 14-15 kan du följa med en av våra ledutvecklare på en guidad tur längs en bit av Kuststigen (etapp 17).
En person håller i ett stort japanskt jätteostron. Foto.
Foto: fynd av ett japanskt jätteostron, Maja Kristin Nylander.

Även på Västkuststiftelsens Facebook och Instagram kommer veckan att uppmärksammas. Vi kommer berätta om vad en invasiv art är, varför de är ett problem och vad man som privatperson kan göra, Vi kommer också att informera om några av de invasiva arter som vi bekämpar i naturreservat som vi förvaltar på uppdrag av Länsstyrelsen.

”I fel natur – veckan mot invasiva arter” är ett initiativ från Nordens Ark och är ett samarbete med ett tjugotal aktörer i Västsverige. Tillsammans uppmärksammar vi problemet med invasiva främmande arter och hur spridningen av arterna påverkar den biologiska mångfalden negativt. Se hela programmet och läs mer om veckan på Norden Arks hemsida.