För ungefär två veckor sedan, röjde vi bort träd och sly för en stor ek i naturreservatet Ramhultafallet.

Vi öppnar upp så att den kan få mer ljus och frodas. Växer det upp träd för tätt runtomkring, eller in i ekens krona, så kan den dö i förtid. Gamla ekar är en bristvara i landskapet. De är också värdefulla livsmiljöer för många ovanliga insekter, svampar och lavar.

En arborist klättrar upp för ett träd. Foto.