Tidigare i höst återhamlades lindallén i Baldersnäs naturreservat, Bengtsfors kommun.

Grenarna på träden kapas ungefär vart 3:e till 5:e år. Träd som hamlas kan bli mycket gamla och hysa en stor mängd arter.

Hamlad lindallé. Foto.