Nu är det bara något enstaka område kvar, men de flesta områden som behöver slås har redan slagits.

Slåttern utförs med olika skärande redskap. Det kan vara med lie, men även med motorredskap, som exempelvis en slåtterbalk. Det slagna gräset och blommorna behövs forslas bort efter att de har fröat av sig. Ifall det slagna ligger kvar, så tillförs det näring till ängen. Då gynnar vi andra sorter av gräs och blommor. Det är den ogödslade ängen från det gamla odlingslandskapet som vi försöker gynna, för det är där de ovanliga arterna finns.

Att forsla bort det slagna kan ibland ta mer tid än att slå det. I vissa fall krävs det på-/avlastning med en gedigen högaffel upp på/av ett släp, men där det går så använder vi motorredskap. Det är snällare för kroppen, då arbetet är monotont och tungt.  Nedan kommer foton från sista delen av slåttern häromveckan i kulturreservatet Mårtagården, Kungsbacka kommun. Där kunde vi använda en liten traktor med gripklo. Missa inte att bläddra till bild två för en annan synvinkel.

Under Naturvård kan du läsa lite mer om naturvårdsåtgärder som utförs i naturreservat.

  • Person forslar bort ett stort lass med hö med en traktor. Foto.
    Slåtter i Mårtagårdens naturreservat.
  • Traktor med en gripklo fylld med hö. Vy frön förarsidan. Foto.
    Vy från förarsidan.
1 av 2