Här har vi foton på när vi sätter ut bojar för att förtydliga gränserna för ett fågelskyddsområde i ett av reservaten som vi förvaltar.

I ett fågelskyddsområde är det tillträdesförbud under delar av året. Oftast är det för att vissa fågelarter ska kunna häcka ostört. Det finns även andra typer av djurskyddsområden och även skyddsområden för växter. Med Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” kan du i förväg se vilka områden som du inte får vistas i under delar av året (dvs.att det råder tillträdesförbud).

Djurskyddsområden finns även med i vanliga sjökort. Ligger skyddsområdet i ett naturreservat, så står det information om det under föreskrifterna på reservatsskylten. Vanligtvis är det också markerat på skyltens karta över reservatet.

Person i båt gör iordning en boj, med en skylt. Foto.

  • En boj med skylt om fågelskydd. Foto.