Vi har hunnit slå gräset i ett flertal naturreservat, men än är det inte helt klart.

Förr slog man gräset för vinterfoder till betesdjuren. Nu slår vi huvudsakligen för naturvårdsnyttan. Det finns nämligen många ovanliga arter av bland annat växter, som är kopplade till slåtterängar.

  • Slagen ängsmark med ett flertal högar av gräs. Foto.
    Slåttern i Gårdshult, Halmstads kommun.