Varför, undrar du kanske? Genom slåtter bevarar vi hem för en mångfald av växter, svampar och djur. På slåtterängen trivs många hotade och sällsynta arter. Samtidigt som vi gynnar dessa arter så hindras ängen från att växa igen med busk och sly.

Våra redskap är en spännande mix av tradition och modernt. För att slå använder vi lie, fast i stället för slipliar (som man använde förr i Sverige) använder vi knackliar. Dessa är lättare skärpa då man knakar fram en vass egg. Vi använder även motorredskap – som t.ex. slåtterbalk, som klipper genom ett par rader med knivar. Ett annat exempel är röjsåg med skarp gräsklinga.

  • Naturvårdare slår med en lie. Foto.
    Naturvårdare slår med lie.
  • Naturvårdare röjer med röjsåg på en äng. Sparade blåklockor i förgrunden. foto.
    Slåtter med röjsåg med vass gräsklinga.
  • Två rader med knivar formade som trekanter. Foto.
    En slåtterbalk.
1 av 3