I slutet av juli och en bit in i augusti slog vi vass på strandängarna inom kompensationsprojektet ”Göta älvs strandängar”.

Vasslåttermaskinen är amfibiegående, det vill säga att den kan gå både på torra land och i vatten. Den har ett klippaggregat likt de som finns på maskinerna som vi använder på slåtterängar. När vi klipper sparar vi vass närmast älven, så att det skapas ett grunt vattenområde mellan betesmarken och vassen. Det här området är ett riktigt smörgåsbord för vadar- och sjöfåglar. En del områden sparat vi helt för fågelarter som nyttjar vassen som sin livsmiljö.

 

  • Person kör en maskin i vatten som klipper vass. Foto.
  • Klippaggregat i förgrunden och klippta ytor med vass i bakgrunden. Foto.
1 av 2