Längd: ca 3 km.

Svårighetsgrad: Lätt. 

Start och mål: reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning:

Ålstadnäsets naturreservat ligger ca 6 km söder om Sjuntorp i Trollhättans kommun, och ca 15 km öster om Lilla Edet. Från Rommele är det skyltat mot ”Naturreservat”.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Välkommen på en vandring i Ålstadnäsets naturreservat!

Ålstadnäset är en halvö i sjön Gravlången. Här pågår restaureringsarbetet för fullt, så det kan hända att du passerar områden som håller på eller nyligen har röjts eller gallrats. Målet med skötseln är att bevara och återställa de gamla betesmarkerna med grova vidkroniga ekar som står i ett ljust och öppet landskap. 

Följer du stigen motsols kommer du först fram till en vacker rastplats med eldstad och utsikt över sjön. Hit går det också lätt att ta med sig barnvagnen. 

Härifrån tar den vindlande stigen och några spänger dig söderut genom skogen. Är du här på våren så kantas vägen av vitsippor. På sensommaren finns det gott om blåbär.

Längst ut på Stora Näset finns en eldstad. Passa på att fika här, med utsikt över vattenspegeln. Skäggdoppingen syns ofta guppa på vattnet. 

Stigen viker av norrut igen. Snart kommer du in i sumpskogen, men den fina spången tar dig torrskodd förbi de blötaste passagerna. 

När du passerar genom områdets nordöstra del förekommer en hel del barrskog, där restaureringsarbetet har påbörjats. Här och där står vidkroniga ekar kvar från tiden då det bodde människor på halvön som försörjde sig genom jordbruk. Då var markerna öppna och betades. 

Det är dessa ekar vi försöker rädda genom att sakta frihugga dem och återigen ha betesdjur som betar. Arbetet med att frihugga ekarna måste ske långsamt och i etapper så att ekarna har tid att vänja sig vid att få mer ljus igen. 

Snart skymtar sjöns glittrande vattenyta genom träden och du närmar dig parkeringen igen.