Näverkärr är känt för sin rika blomning av gullvivor om våren, sin långa historia och sina artrika skogsmiljöer. Här finns både skärgård, kulturlandskap och frodig lövskog.

Längd: Cirka 4 km.

Svårighetsgrad: medel.

Start och mål: Reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning:

Näverkärr ligger längst ut på Härnäset i Lysekils kommun. Från E6 vid Gläborg tag väg 162 mot Lysekil. Tag höger vid Brodalen, fortsätt nästan 11 km mot Slävik. Cirka 300 meter innan vändplanen vid Slävik finns en iordninggjord reservatsparkering.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Från parkeringen följer du stigen österut. Snart kommer du in i en kustädellövskog som kallas Storskogen. Många av träden är över 200 år gamla, men skogen kan ha funnits på denna plats ända sedan vikingatiden. Tack vare dess långa kontinuitet är lavfloran i skogen är mycket artrik. Drygt 300 arter hittades vid en inventering på 80-talet.

Söder om skogen passerar stigen en äng som ligger på skalgrus. Här blommar stora mängder gullvivor i maj. Där stigen delar sig kan du göra en avstickare åt vänster till Karlsvik. På vägen passerar du ett alkärr. I Karlsvik finns en snäckrik strand, inramad av granitberg.

Fortsätter du istället åt höger så går du fortsättningsvis på Kuststigen, som passerar genom reservatet. Snart når nu nästa vik, Bredvik, där du via en vitmarkerad stig kan ta dig upp på berget och njuta av utsikten.

Kuststigen fortsätter en bit västerut innan den viker av mot norr och passerar gården Näverkärr. Gården tros ha anor ända tillbaka till vikingatiden. Boningshuset uppfördes troligen i början av 1700-talet och byggdes till under första halvan av 1800-talet. Gå vidare på vägen norrut och ta höger i korsningen så kommer du tillbaka till parkeringen.