Längd: 2,3 km.

Svårighetsgrad: medel, det är brant uppför vid utsiktspunkten.

Start och mål: reservatsparkeringen.

Vägbeskrivning:

Från E6 kör av mot Grebbestad, och vidare mot Havstenssund. Sväng vänster, mot Saltviks camping cirka 4 km norrut, vid skylten ”Naturreservat”. Passera campingen. Parkeringsplatsen nås efter cirka 250m. Reservatet ligger i Tanums kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Den vitmarkerade stigen är den kortaste av alla stigslingorna som utgår från parkeringen. Börjar du motsols så kommer du att kunna avsluta rundvandringen med en paus vid rastvindskyddet. Ungefär halvvägs på slingan finns det en höjd med vid utsikt över området och en öppen horisont åt sydväst.

Oavsett vilken stig man väljer, är Tjurpannan ett spännande område att vandra i året om. I västra delen finns främst branta klippstränder, med block, grus och enstaka sandstränder. Längs med dessa stränder växer flera ovanliga växter. Klipporna visar spår från inlandsisens framfart. Läs mer om Tjurpannan i vår reservatsfolder.