Gå runt vackra Veddö och passa på att ta ett dopp! Veddö är en halvö med en höjdplatå. Är det första besöket i reservatet rekommenderar vi stigen runt hela halvön. Stigen runt är trevlig, med många fina vyer och badmöjligheter från både klippor och stränder.

Längd: ca 3 km (rundslingan i reservatet).

Svårighetsgrad: medel. Stigen sträcker sig bland annat längs steniga stränder och partier där det är brant.

Start och mål: reservatsparkeringen närmast rundslingan.

Vägbeskrivning:

Veddö ligger några kilometer norr om Fjällbacka. På länsväg 163, mellan Fjällbacka och Grebbestad, sväng västerut och följ skyltningen till naturreservatet. Reservatet ligger i Tanums kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Det finns två parkeringar i reservatet. Utgå från någon av dem och gå på vägen mot Skutebacken. Vid första stranden finns det ett dass. I Halsebukten slingrar sig träspänger tätt längs med berget. Här finns det en sittbänk. Fortsätt vidare mot Rödhammarfjorden. På Sydöstra sidan av Veddö finns en höjd med en vacker utsikt.

Rundslingan ger en bra bild av naturen på Veddö. Den stäcker sig över berghällar, betesmarker, grus- och klippstränder. På en del stränder finns den vackra växten strandvallmo som har blivit allt ovanligare. Den är fridlyst. Fridlysning innebär att man inte får plocka eller på något sätt skada denna vackra blomma. Detta gäller också om den växer utanför ett naturreservat. Strandvallmo har grågröna blad och blommar under juli-augusti med lysande gula blommor. Betesmarkerna har en stor variation av växter. Det finns flera sorter av orkidéer. Här finns även ängs- och hagmarkssvampar som visar att markerna har betats under en lång tid.

Veddö är en del av naturreservatet Veddö-arkipelagen. I reservatet ingår också flera kringliggande öar och omgivande vattenområde. Läs mer om reservatet i vår reservatsfolder.

Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren och att det kan vara halt på klipporna vid regn.