Odlingssäsongen håller på att rundas av i Äskhult. Exempelvis har det höstplöjts och kompost har omsorgsfullt grävts ner i kålgårdarna för en näringsrikare jord kommande säsong.

Arbetet i reservatet övergår sakta till en ny fas. Fokus skiftar ännu mer till landskapsskötsel på utmarkerna där röjning och trädfällning är en del av agendan.

Fast det är inte allt! Arbetet med att stigarna är i gång. Det ska stigmarkeras och självstängande grindar sätts upp där de behövs. Förhoppningsvis kan arbetet med att bygga spänger och trappor påbörjas nästa år. Därför är rejäla kängor, eller stövlar en rekommendation om du är sugen på att gå ut på på någon av reservatets fyra slingor. Tänk också på att de inte är helt färdigmarkerade än. Längs med gul, grön och blå stigslinga har nya stolpar med informationsskyltar slagits ner. På dessa kan du läsa om Äskhults kulturlandskap och den fantastiska biologiska mångfalden som omger byn.

  • En stor slägga, två spadar finnns previd en nedslagen trästolpe i ett böljande landskap. Foto.
  • En självstängande grind i trä. Foto.
1 av 2

Det finns också en annan spännande nyhet vid Göttas kålgård på vägen upp till byn. Brunnshuset har återuppstått, fast exakt hur det såg ut förr vet man inte. Tack vare spår från den gamla byggnationen har storleken klurats ut. För att få ett underlag om utseendet har man tittat på liknande byggnationer. Brunnshuset har byggts av Svenska Kulturhantverk.