Nu är alla cykellederna i Änggårdsbergen märkta ute i terrängen. Nya skyltar är uppsatta vid de största entréerna.

För de som vill ut och cykla i helgen rekommenderar vi fortsatt att använda GPX-filerna (https://vastkuststiftelsen.se/cykelstigar-anggardsbergen/). Detta då märkningen på vissa platser behöver förstärkas med extra pilar, eller röjas för att göra det lättare att hitta. Det arbetet fortsätter nästa vecka.

Vi vill också passa på att påminna om att cykellederna är framtagna i första hand för cyklister, men de är också öppna för fotgängare att använda. De är jättetrevliga rundor som letar sig fram genom Änggårdsbergen, ofta i de mindre välkända delarna. Som alltid var den trevligaste på stigen och visa hänsyn vid möte.😊