Häromveckan sattes räcken med markeringar upp på parkeringen i Oxsjön, Sandsjöbacka naturreservat.

Med tydligare struktur om var bilen ska stå, så kommer fler få plats med sin bil på parkeringen framöver.

Parkering med räcken med markeringar. Foto.