Västkuststiftelsen har i samarbete med Göteborgs stigcyklister, Mölndals och Göteborgs stad tagit fram fyra leder för terrängcykling i reservatet. Uppmärkningen pågår och förväntas vara klar inom någon vecka. Tills dess rekommenderas att använda GPX-filerna som finns att hämta på den angivna sidan nedan.

Cykellederna markeras med ledmarkeringar som har både färg och tydlig text som anvisar vilken led det är. Nytt för i år är den gröna cykelleden som lämpar sig för nybörjare och yngre cyklister och är ca 3 km lång. De andra cykellederna har fått en något annorlunda dragning jämfört med 2022.

Om cykling i reservatet

Sedan juli 2022 gäller det nya regler kring cykling i naturreservatet, efter att Länsstyrelsen beslutat om nya föreskrifter. Samtidigt kom Västkuststiftelsen med i bilden som en av flera reservatsförvaltare.
Under perioden 1 november fram till sista februari, är det bara tillåtet att cykla på vissa gångvägar och anvisade cykelleder. Avsikten är att minska slitaget från stigcykling på mark och vegetation under den blötaste delen av året.

Se karta över cykellederna och ladda ner de senaste GPX-filerna här:
https://vastkuststiftelsen.se/cykelstigar-anggardsbergen/.
Som vanligt så hittar du alla föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida om reservatet.

Trevlig tur i Änggårdsbergens naturreservat!

ℹ️ Tillsammans med Mölndals stad och Göteborgs botaniska trädgård är vi förvaltare av Änggårdsbergen.