För närmare tre veckor sedan gjorde vi en åtgärd med några döda träd i Näverkärrs naturreservat. Under de senaste åren har flera almar och askar dött utmed grusvägen från mangården, ner mot Karlsvik.

För att undvika att dessa träd ska falla omkull ett efter ett, med potentiell fara för besökare, beslutade vi att göra högstubbar av 10 av träden. På så sätt kan så mycket stående död ved vara kvar. Det som kapades får ligga kvar i högar. Grenar och trädtoppar kapades med hjälp av en kranbil med gripklo och integrerad motorsåg.

 

kapning av trädtopp med gripklo, med en integrerad fotosåg. Foto.

Varför vill vi ha kvar så mycket död ved som möjligt?

Död ved ­– det vill säga hela, eller delar, av liggande döda och stående träd – är en bristvara och viktigt för den biologiska mångfalden. Många insekter, svampar, mossor och lavar är nämligen beroende av gamla döende eller döda träd för sin överlevnad.

  • Kranbil med arm som kapar trädgrenar. Foto.
  • Kaptadet träd vid grusad stig/väg längs med en bergsbrat. Foto.
1 av 2