Nu är slåttern så gott som klar i områdena som vi förvaltar.

Här är ett foto från slåttern i Skärbo naturreservat (Bengtsfors kommun) som blev färdig för några dagar sedan. Det är ett väldigt intensivt och viktigt arbete, för ett öppet landskap med en rik mångfald av olika växter, djur och svampar. Under ”Naturvård” kan du läsa mer om naturvårdsåtgärder som utförs i naturreservaten.