Håll Sverige Rent konferens 29 nov-1 dec
HSR:s årliga konferens bjuder på tre fullmatade förmiddagar 29/1-1/12 kl 9.15-11.30 med aktuella och spännande nedskräpningsfrågor. Konferensen är digital, helt kostnadsfri
och du bestämmer själv hur många och vilka pass du vill delta på. Anmäl dig här.

Preliminär statistik från strandstädarkartan 
Från april och fram till första veckan i oktober har det gjorts totalt 1659 markeringar på kartan. Att jämföra med 1258 under 2020. Antal säckar som hittills registrerats är 8461 motsvarande en total vikt av drygt 140 ton att jämföra med drygt 158 ton 2020. Slutsatsen är att det är mer små föremål, som dels tar längre tid att plocka, dels väger mindre.

Rapport från Samverkansdagen den 15 oktober
Flertalet deltagare, från såväl kommuner som entreprenörer och frivilligorganisationer, träffades digitalt. De flesta upplever att mängden synligt skräp på stränderna har minskat, men att det finns gott om gammal städskuld sedimenterat i tångvallar, sand, buskage och skrevor.

Ny folder för strandstädarkartan
Nu är den nya foldern klar med uppdaterad information och utseende.
Den finns som trycksak och i digitalt format på hemsidan.
Mejla oss en rad om du vill att vi skickar den.

Vi önskar dig en fortsatt fin höst,
Florina och Cilla