Längd: Cirka 2 km.

Svårighetsgrad: Medelsvår terräng, däremot är det lätt terräng fram till och med själva hagen. Stigen är väl upptrampad. Det är sparsamt med stigmarkeringar.

Start och mål: Reservatsparkeringen

Vägbeskrivning:

Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid den vackra stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering. Reservatet ligger i Borås kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Gå från parkeringen och ta höger vid stigkorsningen i skogen. När du passerar genom grinden kommer du in i hagen. Du är nu på en äng som slås årligen för att bevara blommor och andra växter. Här finns det stora stenblock. Stenblocken, eller egentligen flyttblock, transporterades hit då inlandsisen smälte. De ligger nu utspridda i hagen och är en härlig plats för lek och spring. Det finns även två rejäla bänkar.

Stanna på ängen och njut av den öppna ytan med kanske en medhavd fika, eller fortsätt din tur. Välj i så fall stigen åt vänster mot Hovalida stup och håll sedan höger vid nästa stigkorsning. På vårkanten möts du av de första blåsipporna, följt av blommande vitsippor som lyser upp omgivningen. Stigen slingrar sig uppför, djupare in i den tuffare terrängen. Förbi gamla hasselbuskar och in i en blandskog med främst lövträd.

Från utsiktspunkten ser du en utsikt med skog långt ut i fjärran. Stigen slingrar sig sedan sakta ner tillbaka till hagen. Naturreservatet Kröklings hage ligger bredvid reservatet Mölarp. Läs mer om båda områdena i reservatsfoldern: