Naturen runt Marstrand präglas av närheten till havet. Stora delar av reservatet, särskilt längst ut mot havet, domineras av karga och kala hällmarker. Många fornfynd visar att människor levt i området långt innan Carlstens fästning började byggas på 1600-talet.

Längd: Cirka 5 km.

Svårighetsgrad: Bitvis svår terräng. Klippor, stigar, spänger och en del trappor.

Start och mål: Stigen norr om fotbollsplanen vid Idrottsgatans slut.

Vägbeskrivning:

Från E6 ta avfart 86 eller 88 och följ vägvisning mot Marstrand. I samhället finns flera parkeringar. Reservatet ligger i Kungälvs kommun.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Följ den svarta slingan. Terrängen genomkorsas av stora sprickor i berggrunden, så kallade klåvor, som ger skydd för vind och saltstänk. Här växer lövskogar med ädla lövträd som alm, lind och bok. Från höjderna har du en fantastisk utsikt över skärgården. Du kan bland annat se fyren Pater Noser, Dyrön och den lilla ön Åstol med sitt skyddade fiskeläge. Flera fina rastplatser finns utmed vägen.