Mårtagården är en riktig kulturhistorisk pärla med en kultur- och naturstig. Förr i tiden kombinerade invånarna på Onsalahalvön ett småskaligt jordbruk med sjöfart. Skepparna blev förmögna under 1700- och 1800-talet, vilket avspeglades på deras bostadshus. Mårtagården är sådan kaptensgård. Mangårdsbyggnaden från 1780 är ett av de bäst bevarade från denna tidsperiod.

Längd: knappt 2 km.

Svårighetsgrad: medel. Det är en brant backe upp till utsikten.

Start och mål: Reservatsparkeringen

Vägbeskrivning:

Kulturreservatet Mårtagården ligger i Kungsbacka kommun. Från Onsala, åk söderut på Gottskärsvägen. När vägen delar sig, ta höger in på Gathes väg. Efter 1 km ta vänster in på Rydetvägen och sedan direkt till vänster in på Mårtavägen.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Från parkeringen går du förbi Apelhögen ner till Mårtagården. På backen med flaggstången finns det två informationsskyltar. Vid den röda stugan (Torstens stuga) ligger det en gammal kvarnsten. Från detta håll finns det en tillgänglighetsanpassad ingång in till Mårtagårdens trädgård. Trädgården är en rofylld plats att njuta av, med en fruktlund och partier av slåtteräng. En minnessten över gårdens ägare (männen) från 1780–1961 finns här. Juni 2019 restes en minnessten över kvinnorna på gården. Kaptenshustrurna fick ha hand om gårdarna eftersom männen var ute till sjöss. De hade fullmakt att ha hand om det ekonomiska. Detta i en tid före kvinnor hade rösträtt och då de vanligtvis inte fick ha ansvar över sin ekonomi själva.

Från trädgården, går du ut i beteshagen och sedan vidare in till slåtterängen via en självstängande grind. Här finns ytterligare ett par skyltar. Gå vidare till Mårtaskogen, där kultur- och naturstigen fortsätter upp åt vänster till utsikten. Från utsikten får du en vidsträckt utsikt över Kungsbackafjorden och kusten i väster. Glöm inte att ta en närmare titt på mangårdsbyggnaden på tillbakavägen.

Tänk på att det går nötdjur i hagarna. Håll avstånd och gå inte nära kor med kalvar.