Njut av salta bad och blomster, skåda fågel, eller upplev naturens krafter när höst- och vinterstormar skapar mäktiga vågor. Välj orange stig för en kortare tur (drygt 2,5 km).

Längd: cirka 4 km på orange och blå stig.

Svårighetsgrad: Medel till svår. Många delar av rundslingan går över klapperstensfält, berg och ojämna ytor. Stigen fram till Stora och Lilla Ers vatten är jämnare.

Start och mål: Reservatets entré.

Vägbeskrivning:

Rörö ligger i Göteborgs norra skärgård. Ön nås lättast med Trafikverkets färja från Lilla Varholmen, varefter du får ta dig vidare till Burö färjeläge. Ta därifrån ytterligare en färja till Rörö. Pendelparkering finns vid Burö färjeläge.

Vandringstipset som PDF

Beskrivning:

Starta vid entrén och gå söderut på orange stig. På öns sydsida finns det en sandstrand vid Ers vik, men du behöver inte trängas. Det finns flera mindre möjligheter för bad i området. Längs med västra sidan av ön går du igenom partier med klapperstensfält.

Nordöst om första stigkorsningen efter Stora Ers vatten finns ”Krogete Jon”. Det är en raukliknande sten som formats av smältvatten från den senaste istiden.

Stenlabyrinten är en fornlämning som vi ska vara rädda om. Vissa delar av den verkar mycket äldre än andra. Den består möjligtvis av flera labyrinter som har kopplats ihop. Syftet med labyrinten vet man inte riktigt. Testa och se om du lyckas komma ut. Flytta inte på några stenar däremot.

I reservatet betar hästar och får. De är våra främsta naturvårdare och behöver arbetsro. Då betesdjuren försvann på 1950-talet började träd och buskar att breda ut sig. Nu är de på ön återigen och hjälper till att hålla markerna öppna.