Till innehåll på sidan
Grusad stig vid å. Foto.

Säveån

Säveån skulle man kunna kalla för bäverns rike. Träd längs med ån är fulla med gnagspår och bävern fäller dem ivrigt över stigarna. Ån ringlar fram genom den lummiga dalgången som har ett rikt fågelliv.

En vandring här innebär att man följer vattnets tempoväxlingar. Det strömmar och forsar ofta med stor kraft, men på sina ställen rinner det lugnt i stora svängar. Här och var finns det trevliga bänkar för en paus.

Zooma in i kartan för mer information. 
Klicka på en parkering nedan, så får du vägbeskrivning i Google Maps.

Parkeringar

Zooma in i kartan för mer information. Alla de här resurserna finns i det här reservatet.

  • Vandringsled symbol Vandringsled
  • Information symbol Information
  • Parkering symbol Parkering
  • Bänkbord symbol Bänkbord
  • Bänk  symbol Bänk

I naturreservat gäller särskilda regler, eller föreskrifter som de kallas. Dessa skiljer sig från område till område. I Säveån finns det två angränsade områden med föreskrifter som skiljer sig något åt. Läs mer om föreskrifterna på Länsstyrelsens hemsida:

Säveån

Säveån- Hedefors

Laddar karta

Hedefors kraftstation är ett hinder för ål, samt de unika stammarna av öring och lax som finns i ån. Därför har det byggts en 400 meter lång fiskväg, ett så kallat omlöp, så att fiskarna kan vandra förbi kraftstationen. Nu kan man åter se laxar ta sig uppför ån; en riktigt mäktig syn. Fiske är tillåtet men kräver fiskekort.

Det är lätt att ta sig kollektivt till reservatet Säveåns dalgångar. Från Garveriet till Kusebacka bro är det både grusat och framkomligt med barnvagn. I Säveån-Hedefors finns det en tillgänglighetsanpassad rastplats. Gotaleden sträcker sig genom båda reservaten.